Politica noastră privind garanția produselor comercializate pe site-ul LEKTRYK.

Ce produse beneficiaza de garanție ?

Pentru toate produsele vândute și livrate de către Lektryk,  beneficiezi de certificate de garanție conform legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor. O dată cu produsele vei primi in colet factura de cumparare precum si certificatele de garanție. Te rugăm să păstrezi aceste documente  pentru a le prezenta în cazul solicitării garanției.

Cum soliciți garanția ?

Daca produsul se defectează în perioada de garanție, reparația îți este asigurată de rețeaua de service autorizat a producătorului/distribuitorului, în centrele specificate în certificat. Trebuie doar să aduci produsul defect la cel mai apropiat centru de service menționat în certificat, care va prelua întreaga responsabilitate a rezolvării garanției.În cazul în care nu există rețea de service pentru produsul achiziționat, atunci acesta se va înlocui. Garanția pentru produsele care nu sunt însotite de un certificat de garanție emis de producător/importator, se soluționează la sediile Lektryk prezentate în pagina de contact de către Lektryk S.R.L., prin repararea, înlocuirea sau stornarea produsului defect. Plata transportului pentru produsele trimise (tur-retur), în vederea soluționarii garanției, revine în responsabilitatea cumpărătorului, expedierea se va face prin intermediul curierului cu care a fost trimis produsul. Soluționarea garanției se face in maxim 15 zile calendaristice.

Cum se acordă garanția ?

Toate produsele beneficiaza de garanție minimă 2 ani de zile, conform legilor in vigoare.  Condițiile de garanție sunt în conformitate cu O.G. 21/1992, Legea 449/2003 si O.G. 174/2008 . La solicitarea garanției este necesară prezentarea produsului defect cu elementele de identificare intacte (numar serial), împreună cu accesoriile aferente și copiile de pe factura fiscala. În cazul în care produsele ajung neînsoțite de aceste documente, produsele pot fi returnate solicitantului/expeditorului fără a i se soluționa garantia.Nu fac obiectul garanției, produsele care prezintă defecte fizice precum: lovituri, crăpături, ciobiri, componente/piese arse sau plesnite etc., etichete sau sigilii de garanție deteriorate, îndepărtate sau modificate, produsele utilizate în condiții neadecvate (tensiuni de alimentare necorespunzătoare, supunerea la variații mari de temperatură și presiune, șocuri mecanice, manipulare incorectă, utilizarea produselor în condiții de umiditate, praf, noxe sau sub acțiunea substantelor chimice, etc.), surse defecte, prize fără împământare, pătrunderea de lichide, metale sau alte substanțe în interiorul echipamentelor, intervenția mecanică sau plastică asupra produselor, conectarea sau deconectarea anumitelor componente în timpul funcționarii echipamentelor, precum și produsele la a căror instalare s-au folosit incorect programele de instalare sau au fost utilizate alte drivere ori programe decat cele originale. Instalarea sau punerea în funcțiune a produselor de către persoane neautorizate duc la pierderea garanției.

Termenul de garantie este din momentul livrării produselor, conform datei menționate pe factura fiscală.